NORDIC PACKARD OWNERS CLUB blev stiftet i 1971 for at samle Nordens Packardejere i en organisation og derigennem udbrede kendskabet til mærket. Klubben er vokset støt gennem årene og har nu ca.350 medlemmer med tilsammen ca.410 biler.

Klubben styres uformelt af en arbejdsgruppe bestående af 3 til 4 personer i hvert af de nordisk land samt en internordisk gruppe.         Denne har den overordnede opgave at administrere reservedelslager, teknisk information, salg af klubartikler samt redigering og udsending af klubblad.


Der er også stiftet en arbejdsgruppe på 3 personer i Tyskland. Dette på grund af den stigende interesse for Packard.


Denne gruppe hører også ind under Nordic Packard Owners Club og deltager også i den internordiske gruppe.


Tre til fire gange årligt udgives NPOC Bulletin, som er et klubblad på 24 sider, der omtaler hvad der foregår i klubben. Endvidere indeholder bladet tekniske artikler og et resumé på engelsk til vore ikke nordiske medlemmer. En gang årlig udkommer en medlems- og køretøjsliste.


Klubben har også sine egne hjemmesider www.packard.dk med billeder af klubbens biler og træf.


Hvert år afholdes et stort Packard-møde kombineret med et årsmøde. Værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande.

Desuden afholdes der lokale klubaktiviteter. I Danmark en forårstur og en efterårstur


Hidtil har kun Packard-ejere kunnet blive medlem af klubben, men på grund af stigende interesse, er det besluttet at åbne klubben for

ikke Packard-ejere. Kontingentet er det samme for alle medlemmer. Præsidenten skal være bosat i et af de fire nordiske lande.


Packard Motor Car Company fremstillede kvalitetsvogne fra 1899 til 1958. Mærket havde sin storhedstid i mellemkrigsårene, hvor man var toneangivende på det amerikanske marked blandt luksusvogne. Endvidere fremstilledes marine- og flymotorer, ligesom man gjorde sig gældende i konkurrencesammenhænge samt indefor det amerikanske forsvar.