NORDIC PACKARD OWNERS CLUB bildades 1971 för att samla Nordens Packardägare i en organisation och därmed också kunskapen om märket. Under åren har klubben stadigt växt och samlar nu cirka 300 medlemmar med omkring 400 Packardbilar.


Klubben drivs informellt av en arbetsgrupp bestående av c:a tre personer i varje nordiskt land samt en internordisk grupp, som har vissa övergripande sysslor, som handhavande av reservdelslager, teknisk information, försäljning av klubbartiklar samt redigering och utgivande av klubbtidning.


Fyra gånger per år ges NPOC Bulletin ut, en klubbtidning på 24 sidor, som refererar vad som hänt inom klubben, bland medlemmarna och deras bilar. Den innehåller också tekniska artiklar liksom ett sammandrag på engelska för våra utomnordiska medlemmar. Varje år kommer ett medlemsregister där även bilarna är listade i åldersordning i en vagnförteckning.


Ett stort Packardmöte kombinerat med årsmöte avhålls varje år, där värdskapet alternerar mellan fyra av de nordiska länderna. Utöver detta arrangeras ett antal lokala aktiviteter runt om i Norden.


Tidigare har endast ägare av Packardbilar haft tillträde till klubben. På grund av intresse och förfrågningar har beslutats att även andra kan, för samma kostnad som medlemsavgiften, erhålla samma förmåner som medlemmarna, med den skillnaden att man saknar rösträtt. Presidenten måste vara bosatt i en av de fyra nordiska länderna.


Packard Motor Car Company tillverkade kvalitetsbilar mellan åren 1899 och 1958. Sin storhetstid hade märket under mellankrigsåren, då man var ledande på den amerikanska lyxbilsmarknaden. Men PMCC har också tillverkat marin- och flygmotorer och hävdat sig väl både i tävlingssammanhang och inom den amerikanska krigsmakten.


VÄLKOMMEN I NORDIC PACKARD OWNERS CLUB!


Kontakt personer Sverige

Kent Carlson

Tunnbindaregränd 6

432 40 Varberg

+ 46 3401 0249